Konkurs PTIR 2019

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską przygotowaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2018/2019 (oddzielnie dla kierunku: TRiL, ZiIP i OZEiGO).

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace inżynierskie, które uzyskały ocenę co najmniej ponad dobrą.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 12.03.2019 roku. Prace konkursowe zgłasza promotor, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/2wynJeaB773OqxvQ2.