dr hab. inż., prof UR Michał Cupiał

Kierownik Zakładu ZOPiIS

pokój: budynek A, pokój 14
telefon: +48 12 662 4623
e-mail: michal.cupial@ur.krakow.pl
strona internetowa: www.mcpk.net
termin konsultacji: wtorek 11:00 -12:00, środa 11:00 – 12:00

Moja tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z
– zastosowaniem informatyki w inżynierii rolniczej,
– wykorzystania informacji i zarządzania w rolnictwie,
– tworzeniem aplikacji komputerowych dla rolnictwa.
Jestem autorem programów komputerowych przeznaczonych do wspomagania zarządzania w rolnictwie, komputerowych baz maszyn rolniczych, programu do wspomagania sprawozdawczości w rolnictwie ekologicznym i in..
Poza tematyką związaną z inżynierią rolniczą, mój obszar zainteresowań obejmuje:
– zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie,
– inżynierię oprogramowania i tworzenie aplikacji komputerowych,
– systemy informatyczne, system linux oraz inne nowoczesne technologie IT.
Kolejny zakres badawczy:
– to organizacja i zarządzanie oraz
– zagadnienia związane z inżynierią produkcji.

Więcej informacji na mój temat pod adresem www.mcpk.net.

Publikacje naukowe: