dr hab. inż., prof UR Sylwester Tabor

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR

pokój: budynek A, pokój 106
telefon: +48 12 662 4620
e-mail: sylwester.tabor@ur.krakow.pl@ur.krakow.pl

Obszar zainteresowań naukowych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych:

 • organizacja i ekonomika w inżynierii rolniczej oraz organizacja procesów produkcyjnych;

 • organizacja i ekonomika usług produkcyjnych;

 • postęp i efektywność postępu naukowo-technicznego;

 • substytucja robocizny pracą uprzedmiotowioną;

 • bilans nakładów energetycznych oraz koszty wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

 • doskonalenie metod rachunku kosztów oraz analiza wpływu czynników produkcji i warunków prowadzenia działalności produkcyjnej na wysokość ponoszonych nakładów i kosztów;

 • prowadzenie szkoleń dla pracowników ARiMR z cyklu „Kryteria doboru maszyn i urządzeń rolniczych” oraz „Dobra praktyka rolnicza” odpowiednio w 2004 i 2009 roku;

 • współautorstwo programu komputerowego „BIOB-kalkulator” – system obliczeń i doradztwa dotyczący substytucji biomasą konwencjonalnych źródeł energii, na zlecenie Instytutu Energetyki w Warszawie. Kraków 2007-2010;

 • ekspert Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 w latach 2013-2015.

Aktywność naukowa:

 • dorobek naukowy obejmuje blisko 90 oryginalnych prac twórczych oraz autorstwo i współautorstwo 6 monografii, współautorstwo rozdziału w jednej monografii, 6 prac popularno-naukowych i 23 ekspertyzy wykonane na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych;

 • kierownik projektu – Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych – projekt rozwojowy NCBiR Nr NR12-0165-10 /2010;

 • wykonawca lub główny wykonawca w 7 projektach badawczych z zakresu efektywności wykorzystania środków technicznych w rolnictwie, zrównoważonej produkcji w rolnictwie oraz ekoenergetyki;

 • promotor w dwóch przewodach doktorskich, z których jeden zakończył się obroną pracy doktorskiej w dniu 5 maja 2016 r.

Aktywność organizacyjna:

 • w latach 2008-2012 Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie;

 • w latach 2011-2016 Kierownik Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej IIRiI UR w Krakowie;

 • w latach 2012-2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR w Krakowie w okresie 1. kadencji, od roku 2016 wybrany na funkcję prorektora na okres 2. kadencji 2016-2020.