prof. dr hab. inż. Stanisław Kokoszka

profesor zwyczajny

pokój: budynek A, pokój 116
telefon: +48 12 662 4622
e-mail: stanislaw.kokoszka@ur.krakow.pl
termin konsultacji: poniedziałek 8:00 -10:00, piątek 8:00 – 10:00

Tematyka badawcza to mechanizacja i organizacja transportu rolniczego i leśnego.
Organizacja transportu żywności – transport w gospodarce żywnościowej
Ocena efektywności pracy środków transportowych.