dr Krzysztof Molenda

starszy wykładowca

pokój: budynek F, pokój 2
telefon: +48 12 662 4624
e-mail: Krzysztof.Molenda@ur.krakow.pl
termin konsultacji: poniedziałek 15:45 -16:45, wtorek 9:30 – 11:30

Tematyka badawcza to:
– zastosowania informatyki i informatyka stosowana – wytwarzanie oprogramowania (inżynieria oprogramowania, technologie WWW, języki programowania: C++, Java, C#, PHP), relacyjne i ‚no-sql’ bazy danych
– zastosowania matematyki i statystyki – metody sztucznej inteligencji, sztuczne sieci neuronowe, modelowanie i symulacje procesów, narzędzia: język R, Statistica, własne aplikacje
– e-learning – metody i techniki nauczania zdalnego (akredytacja metodyka nauczania zdalnego SEA)