dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora

adiunkt

pokój: budynek A, pokój 118
telefon: +48 12 662 4681
e-mail: Anna.Szelag-Sikora@ur.krakow.pl
termin konsultacji: poniedziałek 10:30 -11:30, środa 10:30 – 11:30

Obszar zainteresowań naukowych to:
– innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, w zakresie stosowanej techniki i technologii produkcji,
– systemy produkcji rolnej (rolnictwo ekologiczne, integrowane, zrównoważone, konwencjonalne),
– fundusze unijne w sektorze rolno-spożywczym,
– organizacja i ekonomika w sektorze rolno-spożywczym,
– odnawialne źródła energii (w tym uwarunkowania formalno-prawne, finansowanie UE),
– zarządzanie produkcją w tym: marketing,
– zarządzanie projektami,
– zarządzanie wiedzą i informacją.

Opiekun naukowy sekcji Wydziałowego Koła Naukowego – Zarządzanie Produkcją

Publikacje: