dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski

adiunkt

pokój: budynek A, pokój 101
telefon: +48 12 662 4616
e-mail: Dariusz Kwaśniewski
termin konsultacji: poniedziałek 11:00 -12:00, wtorek 11:00 – 12:00

Obszar zainteresowań naukowych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych:
organizacja i ekonomika w inżynierii rolniczej oraz organizacja procesów produkcyjnych;
postęp i efektywność postępu naukowo-technicznego;
efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biomasy z roślin energetycznych wieloletnich;
technologie pozyskiwania biomasy z roślin energetycznych wieloletnich,
ekonomika w odnawialnych źródłach energii;
doskonalenie metod rachunku kosztów oraz analiza wpływu czynników produkcji i warunków prowadzenia działalności produkcyjnej na wysokość ponoszonych nakładów i kosztów;
współautorstwo programu komputerowego „BIOB-kalkulator” – system obliczeń i doradztwa dotyczący substytucji biomasą konwencjonalnych źródeł energii, na zlecenie Instytutu Energetyki w Warszawie. Kraków 2007-2010.

Aktywność naukowa:
87 opublikowanych prac naukowych,
5 monografii,
4 rozdziały w monografiach,
2 prace popularno-naukowe,
45 recenzji artykułów naukowych z wydawnictw krajowych,
uczestnictwo w 56 Szkołach lub Konferencjach naukowych
3 odbyte staże naukowe,
1 otwarty przewód doktorski,
wykonawca lub główny wykonawca w 7 projektach badawczych z zakresu efektywności wykorzystania środków technicznych w rolnictwie, zrównoważonej produkcji w rolnictwie oraz ekoenergetyki.