dr Maciej Sporysz

adiunkt

pokój: budynek F, pokój 1
telefon: +48 12 662 4687
e-mail: Maciej.Sporysz@ur.krakow.pl
termin konsultacji: środy 12:00 – 13:00

Kierownik projektu współpracy z ARCHMAN
Opracowanie i wdrożenie modeli/systemów wspierających funkcjonowanie firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na drodze modelowania kanałów obsługi masowej, badań symulacyjnych oraz optymalizacji wybranych procesów.
Kierownik projektu współpracy z AMPLUS FOODS – wykonanie
1. Model sygnalizacji zagrożenia szkodnikami i chorobami roślin.
2. Model prognostyczny sprzedaży towarów oferowanych przez AmPlus.

Projekt BIG Data w bankowości dla Alior Bank
Projekt T-Mobile usługi bankowe
Analiza dużych zbiorów danych: segmentacja, churn prediction, analiza przeżycia, analiza koszykowa, data mining
Implementacja modelu inwestycyjnego High Frequency Trading dla Algotech
Postęp naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
Energetyczno-ekologiczne aspekty wykorzystania energii odnawialnej w obiekcie ogrodniczym
Wspomaganie ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła