prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

profesor zwyczajny

pokój: budynek F, pokój 6
telefon: +48 12 662 4699
e-mail: Maciej.Kubon@ur.krakow.pl
termin konsultacji: poniedziałek 8:00 -10:00, czwartek 12:00 – 14:00

Główne zainteresowania naukowe:
– mechanizacja i organizacja transportu rolniczego w gospodarstwach rolniczych oraz organizacja usług transportowych na terenach wiejskich.
– organizacja i zarządzanie gospodarstw rolniczych,
– poziom infrastruktury logistycznej oraz jej wpływem na realizowane w gospodarstwach procesy.
– koszty infrastruktury technicznej – ich poziom oraz metody szacowania,
– optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej,
– wpływ postępu naukowo-technicznego na proces modernizacji produkcji rolniczej i rozwój infrastruktury obszarów wiejskich,
– innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych,
– modelowanie dostaw substratów pochodzenia rolniczego do biogazowni
– optymalizacja łańcuchów dostaw i bezpieczeństwo żywności,
– zrównoważone łańcuchy dostaw żywności
– technika i technologia transportu a bezpieczeństwo żywności

Publikacje: