Kalendarium

Miejsce konferencji: Kraków

Termin konferencji: 25 – 27.09.2017

18.04.2017 – wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oraz przesłanie tytułu i streszczenia referatu/posteru (w języku polskim i angielskim) na adres Zbigniew.Daniel@ur.krakow.pl

18.06.2017 – przesłanie pełnego tekstu artykułu według wymogów edytorskich (język angielski),
na adres: Zbigniew.Daniel@ur.krakow.pl

18.06.2017 – wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dla osób zainteresowanych opłaty za wycieczkę
na konto:
PTIR, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Bank PKO S.A.
92 1240 1431 1111 0000 1045 1375
Tytułem:
Konferencja WIPIE 2017

strona główna