W naszym Zakładzie pracowali

Michał Cupiał
Kierownik Zakładu
dr hab. inż., prof UR
więcejemailstrona www
Sylwester Tabor
dr hab. inż., prof UR
więcejemail
Stanisław Kokoszka
prof. dr hab.
więcejemail
Maciej Kuboń
prof. dr hab.
więcejemail
Anna Szeląg-Sikora
dr hab. inż.
więcejemail
Urszula Malaga-Toboła
dr hab. inż.
więcejemail
Dariusz Kwaśniewski
dr hab. inż.
więcejemail
Wojciech Wdowiak
dr hab.
więcejemail

Katarzyna Grotkiewicz
dr inż.
więcejemail
Zbigniew Daniel
dr inż.
więcejemail
Jan Giełżecki
dr inż.
więcejemail
Jerzy Małopolski
dr
więcejemail
Krzysztof Molenda
dr
więcejemail
Maciej Sporysz
dr
więcejemail
Agnieszka Peszek
dr
Piotr Waląg
dr
Michał Kozdęba

mgr

Doktoranci

Joanna Rorat
mgr inż.
email
Tatiana Lasocka-Rojek
mgr inż.
email
Elżbieta Olech
mgr inż.