Kontakt

Nasz adres:

Zakład Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ul. Balicka 116B, 30-149 KRAKÓW
tel. +48 12 6624617