O zakładzie

logo-zopiis

Zakład Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej jest częścią Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, a ramach Instytutu wydzielone są dwa zakłady.

Do VIII 2016 kierownikiem Zakładu był dr hab. inż., prof UR Sylwester Tabor, a aktualnie funkcję tę pełni dr hab. inż., prof UR Michał Cupiał.

W obrębie naszego zakładu nieformalnie funkcjonują dwa zespoły:
zespół Organizacji Produkcji (specjaliści z zakresu zarządzania i organizacji produkcji) oraz
zespół Informatyki Stosowanej (matematycy i informatycy).
Taki skład zespołów znalazł odzwierciedlenie w nazwie zakładu, a także w tematyce badawczej oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych.