Nauka

Nasza działalność naukowa obejmuje m.in.:

1. Modelowanie danych

Rozbudowane analizy danych dotyczących różnych obszarów, a w szczególności rolnictwa i jego otoczenia. Analizy danych uwzględniające nie tylko tradycyjne systemy informatyczne z ustrukturyzowanymi danymi, lecz także, dzięki wykorzystaniu metod Big Data, różnego rodzaju nowe nieustrukturyzowane źródła danych.

2. Analizy i wnioskowanie statystyczne

Zastosowanie zarówno tradycyjnych, jak również nowoczesnych i zaawansowanych metod statystycznych do wielowymiarowej analizy danych. Zaawansowane obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania takiego jak pakiet Statistica czy R-studio. Wykorzystanie języka programowania R dostarcza szeroką gamę technik statystycznych, takich jak np. liniowe i nieliniowe modelowanie, klasyczne testy statystyczne, analiza szeregów czasowych, klasyfikacja, grupowanie. Jedną z zalet wykorzystania R jest możliwość tworzenia skryptów, które pozwalają na realizowanie skomplikowanych obliczeń statystycznych.