Edukacja

Nasza działalność edukacyjna obejmuje m.in.:

1. Zajęcia z zakresu organizacji produkcji

Pracownicy zakładu to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i szkoleniowym. Szerokie spektrum specjalizacji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i organizacją produkcji, zintegrowanymi systemami informatycznymi,  marketingiem, organizacją procesów produkcyjnych w rolnictwie i przemyśle, zarządzaniem projektami, gospodarstwami ekologicznymi, odnawialnymi źródłami energii, transportem i spedycją i in. Obszar zainteresowań naukowych zamieściliśmy w profilach pracowników naszego zespołu. Nasze wysokie kompetencje potwierdzają opinie naszych studentów, firm i instytucji z nami współpracującymi, oraz uczestników szkoleń.

2. Szkolenia i certyfikacja

Prowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu technologii informatycznych, badań statystycznych, zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie, zdalnego nauczania. Prowadzenie kursów kursów zakończonych uzyskaniem certyfikatu.

3. Zdalne nauczanie

Wieloletnie doświadczenie zespołu w tworzeniu i prowadzeniu kursów e-learningowych oraz administrowaniu platformą Moodle obsługującą kilka wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nowa platforma dla studentów dostępna jest pod adresem e.wipie.ur.krakow.pl.