Dla Biznesu

1. Tworzenie systemów informatycznych

Tworzenie systemów informatycznych od bardzo prostych aplikacji do złożonych systemów. Językiem programowania, w którym powstała większość aplikacji jest Delphi, ale wykorzystujemy również PHP, C++, C#, Java, Visual Basic i inne. Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie tworzenia oprogramowania dla branży rolno-spożywczej. Przykładowe aplikacje przeznaczone dla rolników dostępne są na stronie www.cupial.mcpk.net. Należą do nich m.in. program do projektowania w rolnictwie – Organizator Techniki Rolniczej (OTR-7) (rys.1), program do sprawozdawczości w gospodarstwach ekologicznych Gekko (rys.2) i inne. Przykładem aplikacji internetowych jest katalog maszyn rolniczych Maszyny-3 (rys.3)

Rys. 1. Zrzut ekranu programu OTR-7

Rys. 2. Zrzut ekranu programu Gekko
Rys. 3. Zrzut ekranu programu Maszyny-3

2. Komputerowe bazy danych

Tworzenie i użytkowanie baz danych. Nasze doświadczenie dotyczy tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych (MS Access, MySQL, MariaDB, PostgresSQL, Microsoft SQL Server, Firebird) oraz tworzenia aplikacji bazodanowych. Obecnie w naszym obszarze zainteresowań znalazły się także nierelacyjne bazy danych.

3. Symulacja i optymalizacja procesów

Symulacja procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacja z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. FlexSim). Dobór odpowiednich technik modelowania oraz symulacji, identyfikacja czynników zakłócających procesy, prognozowanie oraz analiza wyników posymulacyjnych.

4. Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Obsługa systemów operacyjnych z rodziny MS Windows (również wersji serwerowych) oraz różnych wersji Linuxa. Wykorzystanie narzędzi do wirtualizacji takich jak: MVware, XEN Serwer, Virtualbox.