Nasze projekty

  • Gekko – program do sprawozdawczości w gospodarstwach ekologicznych
  • WiD – studia podyplomowe
  • CONTiI – centrum obliczeniowe
  • Maszyny3 , Maszyny4 – komputerowa baza maszyn rolniczych