pl-cupial

dr hab. inż., prof UR Michał Cupiał Kierownik Zakładu ZOPiIS pokój: budynek A, pokój 14 telefon: +48 12 662 4623 e-mail: michal.cupial@ur.krakow.pl strona internetowa: www.mcpk.net termin konsultacji: wtorek 11:00 -12:00, środa 11:00 – 12:00 Moja tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z – zastosowaniem informatyki w inżynierii rolniczej, – wykorzystania informacji i zarządzania w rolnictwie, – … Czytaj dalej

wos-cupial

Publikacje Web of Science:   Optymalizacja parku maszynowego przy użyciu oprogramowania OTR-7 w kontekście zrównoważonego rolnictwa. Cupiał, M., Szeląg-Sikora, A., & Niemiec, M. (2015). Optimisation of the Machinery Park with the Use of OTR-7 Software in Context of Sustainable Agriculture. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 64-69. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.12.034 Wykorzystanie post-fermentu z fermentacji metanowej do celów … Czytaj dalej