dr hab. Wojciech Wdowiak

adiunkt

pokój: budynek E, pokój 307
telefon: +48 12 662 4662
e-mail: Wojciech.Wdowiak@ur.krakow.pl
termin konsultacji: poniedziałek 11:00 -12:00, wtorek 11:00 – 12:00

Obszar zainteresowań naukowych to:
Metodologia organizacji i zarządzania. Metodyka, funkcje, metody i techniki zarządzania. Metodyka organizowania, metody i techniki organizatorskie. Klasyczne i nowoczesne podejścia oraz metody organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej. Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach i administracji publicznej. Metoda analizy progowej jako narzędzie organizacji i zarządzania. Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą i administracyjną. Specyfika aspektów metodyki organizacji i zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, agrofirmach, firmach rodzinnych i gospodarstwach rolnych.